096 343 8899

Hoạt động kinh doanh

Đầu tư phát triển dự án bất động sản

Công ty đầu tư phát triển khu nhà ở thấp tầng và cao tầng, cao ốc văn phòng, trung tâm thương mại, khách sạn và khu resort.

pic

https://www.hungphu.com/
https://www.hungphu.com/catalog/view/theme/